കൃപയുടെ സുവിശേഷം: ഗ്രെയ്‌സ് കമ്യൂണിറ്റിയുടെ ഉപദേശങ്ങളെ തിരുവെഴുത്തുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ പരിശോധിക്കുന്നു -5

മാത്യു ചെമ്പുകണ്ടത്തില്‍

ക്രൈസ്തവ ആത്മീയതയില്‍ (godliness) മതഭക്തി (religiosity) കടന്നുകൂടിയതാണ് ക്രൈസ്തവലോകത്തിലെ പല ആശയക്കുഴപ്പങ്ങള്‍ക്കും കാരണം. യഹൂദമതത്തിന്റെ പിന്തുടര്‍ച്ചയായി ക്രൈസ്തവജീവിതത്തെ വ്യാഖ്യാനിച്ച്, മതമേലങ്കിക്കുള്ളില്‍ മറഞ്ഞിരിക്കാനുള്ള സുഖമാണ് പലരും ക്രിസ്തീയതയില്‍ തേടുന്നത്. മതജീവിതം നല്‍കുന്ന പഴയവീഞ്ഞ് കുടിച്ച് മത്തരായിരുന്നവര്‍ക്ക് പുതിയനിയമസഭാ ജീവിതമാകുന്ന പുതുവീഞ്ഞില്‍നിന്നും വേണ്ടത്ര ലഹരി ലഭിക്കുന്നില്ല എന്ന തോന്നല്‍ ഇവരെ മതജീവിത്തിലേക്ക് ആകര്‍ഷിക്കുന്നു. ക്രിസ്തീയജീവിതം...

തുടര്‍ന്നു വായിക്കുക

മാത്യു ചെമ്പുകണ്ടത്തില്‍

ഹെബ്രായലേഖനം ആറാം അധ്യായം ഒന്നു മുതല്‍ ആറുവരെയുള്ള വാക്യങ്ങള്‍ ആത്മീയപക്വതയിലേക്ക് ഒരു വിശ്വാസിയെ ആഹ്വാനം ചെയ്യുന്ന വചനങ്ങളാണ്. അതുകൊണ്ട് “.....

തുടര്‍ന്നു വായിക്കുക

മാത്യു ചെമ്പുകണ്ടത്തില്‍

ആദമിന് എനോശ് ജനിച്ചശേഷമാണ് മനുഷ്യന്‍ ദൈവാരാധന ആരംഭിച്ചത് എന്ന് ഉല്‍പ്പത്തി 4:26ല്‍ കാണുന്നു. കയീനും ഹാബേലും തങ്ങ­ളുടെ...

തുടര്‍ന്നു വായിക്കുക

ബഞ്ചമിന്‍, ഇടക്കര

ബുദ്ധിതലത്തില്‍ അംഗികരിക്കപ്പെട്ട വേദശാസ്ത്ര തത്വങ്ങള്‍ക്ക് ഒരാളുടെ വിശ്വാസജീവിതവുമായി വലിയ ബന്ധമുണ്ടാകണമെന്നില്ല. അറിവിന്റ തലത്തിവ് നിന്ും...

തുടര്‍ന്നു വായിക്കുക

ബഞ്ചമിന്‍ ഇടക്കര

കെദ്രോന്‍തോടിന് അക്കരെയുള്ള ഗെത്ത്‌ശേമന തോട്ടത്തിലേക്ക് ശിഷ്യന്മാരുമായി പോകുമ്പോള്‍ തനിക്കു നേരിടുവാനുള്ളത് എല്ലാം യേശു അറിഞ്ഞിരുന്നു. ആ...

തുടര്‍ന്നു വായിക്കുക

ലേഖനം

ബഞ്ചമിന്‍സ് കോളം

ജീവിതസാക്ഷ്യം
ആനുകാലികം
ഇടയലേഖനം
വായനയുടെ വസന്തം
സ്വതന്ത്ര ചിന്തകള്‍
പ്രസംഗം
ധ്യാനചിന്ത
ഫീച്ചര്‍
Flag Counter