# കര്‍തൃമേശയില്‍ പങ്കാളിയാകുവാന്‍ എന്താണ് യോഗ്യത?  # അപ്പത്തിനും വീഞ്ഞിനും രോഗസൗഖ്യം നല്‍കുവാന്‍ കഴിയുമോ? # ക്രിസ്തുശിഷ്യത്വജീവിതവും അന്ത്യത്താഴശുശ്രൂഷയും തമ്മില്‍ ബന്ധമു­ണ്ടോ? 

മാത്യു ചെമ്പുകണ്ടത്തില്‍

ദൈവതിരുനാമം വാഴ്ത്തപ്പെടുമാറാക­ട്ടെ. യേശുക്രിസ്തു ഈ ഭൂമിയില്‍ പരസ്യശുശ്രൂഷ ആരംഭിക്കുന്ന സമയത്ത് ഗലീലാ കടപ്പുറത്തുകൂടി സഞ്ചരിച്ച് ശിമോനെയും സഹോദരന്‍ അന്ത്രയോസിനെയും കണ്ടപ്പോള്‍ ‘എന്നെ അനുഗമിക്കുക’ എന്ന് അവരോടു പറഞ്ഞു. ഉടനെ അവര്‍ വലവിട്ട് യേശുവിനെ അനുഗമിച്ചു (മര്‍ക്കോസ് 1:17,18). തുടര്‍ന്ന് സെബദിയുടെ മക്കളായ യാക്കോബിനെയും യോഹന്നാനെയും കണ്ടു, അവരെ വിളിച്ചയുടന്‍ അവര്‍ അപ്പനെ വിട്ട് യേശുവിനെ അനുഗമിച്ചു. തുടര്‍ന്ന് മാര്‍ക്കോസ് 3:15ല്‍ ഇപ്രകാരം തുടര്‍ന്ന് വായിക്കുന്നു: ‘‘അവന്‍,...

തുടര്‍ന്നു വായിക്കുക

മാത്യു ചെമ്പുകണ്ടത്തില്‍

ഉപദേശത്തിന്റെ ഓരോ കാറ്റിനാല്‍ അലഞ്ഞുഴലുന്ന ശിശുക്കളായിരിക്കാതെ സ്‌നേഹത്തില്‍ സത്യം സംസാരിച്ചുകൊണ്ട് ക്രിസ്തു എന്ന തലയോളം വളരുവാന്‍...

തുടര്‍ന്നു വായിക്കുക

മാത്യു ചെമ്പുകണ്ടത്തില്‍

ഹെബ്രായലേഖനം ആറാം അധ്യായം ഒന്നു മുതല്‍ ആറുവരെയുള്ള വാക്യങ്ങള്‍ ആത്മീയപക്വതയിലേക്ക് ഒരു വിശ്വാസിയെ ആഹ്വാനം ചെയ്യുന്ന വചനങ്ങളാണ്. അതുകൊണ്ട് “.....

തുടര്‍ന്നു വായിക്കുക

ബഞ്ചമിന്‍, ഇടക്കര

ബുദ്ധിതലത്തില്‍ അംഗികരിക്കപ്പെട്ട വേദശാസ്ത്ര തത്വങ്ങള്‍ക്ക് ഒരാളുടെ വിശ്വാസജീവിതവുമായി വലിയ ബന്ധമുണ്ടാകണമെന്നില്ല. അറിവിന്റ തലത്തിവ് നിന്ും...

തുടര്‍ന്നു വായിക്കുക

ബഞ്ചമിന്‍ ഇടക്കര

കെദ്രോന്‍തോടിന് അക്കരെയുള്ള ഗെത്ത്‌ശേമന തോട്ടത്തിലേക്ക് ശിഷ്യന്മാരുമായി പോകുമ്പോള്‍ തനിക്കു നേരിടുവാനുള്ളത് എല്ലാം യേശു അറിഞ്ഞിരുന്നു. ആ...

തുടര്‍ന്നു വായിക്കുക

ലേഖനം

ബഞ്ചമിന്‍സ് കോളം

ജീവിതസാക്ഷ്യം
ആനുകാലികം
ഇടയലേഖനം
വായനയുടെ വസന്തം
സ്വതന്ത്ര ചിന്തകള്‍
പ്രസംഗം
ധ്യാനചിന്ത
ഫീച്ചര്‍
Flag Counter